IPSiR Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
login 

„Dni adaptacyjne”

 

Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

 

29 września 2013 r., godz. 11.00, Uniwersytet Warszawski, Stara Biblioteka, sale 214, 215, 216

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Pani dr Małgorzaty Busłowicz-Egeman

 

absolwentki oraz pracownika naszego Instytutu w latach 1987-1997

 

Rodzinie i Najbliższym

składamy

  

wyrazy szczerego współczucia

 

 
Dyrekcja, Rada Naukowa, pracownicy i studenci

Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

 

Uwaga!

Termin przyjmowania dokumentów na Podyplomowe Studium Penitencjarne został przedłużony do 19. września.

Konkurs na aplikację mobilną dla osób z niepełnosprawnością

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zaprasza do udziału w konkursie „Aplikacje bez barier” na najlepszą aplikację mobilną dla osób z niepełnosprawnością oraz najlepszą koncepcję takiej aplikacji.

 

Nową oferta stypendialna Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej na rok akademicki 2015/2016 skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni. Całą ofertę stypendialną, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej www.daad.pl. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Wołoszem, +48 22 616 13 08 lukasz.wolosz@daad.pl

 

W wakacje budynek Instytutu jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30 - 16.30.

 

UWAGA! Nie zmieniają się godziny dyżurów sekretariatów dydaktycznych (z wyjątkiem wtorku, kiedy dyżur jest skrócony do godz. 15.00).

 

Szczegółowe informacje o terminach urlopów pracowników znajdują się w zakładce SEKRETARIATY

Sesja poprawkowa semestru letniego, 1–14.09.2014

  • egzaminy poprawkowe z języków obcych, 1.09.2014
  • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego, 15–30.09.2014

 


Ukazał się nowy (23) tom czasopisma naukowego "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja". Wszystkie artykuły dostępne są on-line na stronie czasopisma [link]. W aktualnym numerze znajdują się teksty m.in. na temat: - rozpoznawania emocji i odczuwania empatii u osób popełniających przestępstwa; - samobójstw popełnianych w polskich zakładach karnych; - wizerunku Służby Więziennej w czasopiśmie "Forum Penitencjarne"; - problematyki nieoczekiwanych konsekwencji w socjologii i politykach publicznych; - ewaluacji poradnictwa prawnego i obywatelskiego; - efektywności nieformalnej kontroli społecznej na przykładzie praktyki sądowej.

 

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, iż druga tura rekrutacji na kierunek Kryminologia zostanie przeprowadzona wyłącznie na studia w trybie wieczorowym.

 

 

Z przyjemnością informujemy, że w czwartek 26. czerwca br. odbyły się w naszym Instytucie pierwsze w Polsce egzaminy magisterskie na kierunku Kryminologia.

 

Zgodnie z decyzją Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej termin składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra nauki i szkolnictwa wyższego (stypendium rządu RP) na rok akademicki 2014/2015 na studia II stopnia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, absolwentów studiów I stopnia, upływa 19. września 2014 roku.

Wnioski kandydaci składają do BUWiWM za pośrednictwem uczelni (Biura Spraw Studenckich UW – Sekcja Zagraniczna) do 15. września 2014 roku.

 

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Termin składania wniosków: do końca września.

W czwartek 5. czerwca od godz. 21.00 będzie możliwość rejestrowania się na fakultety organizowane przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (wykaz TUTAJ). W związku z tym w odpowiednich zakładkach znajdą już Państwo wstępne wersje planów zajęć na studia stacjonarne w semestrze zimowym roku akad. 2014/15.

 

UWAGA! NIE MA OBOWIĄZKU zapisywać się na fakultety prowadzone w ISNS, to jest dla Państwa przywilej. IPSiR jak co roku zaoferuje swoje przedmioty fakultatywne.

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską o Sokołowie Podlaskim napisaną w latach 2012/13 lub 2013/14.

Więcej informacji
Regulamin

Ukazała się wersja on-line najnowszego (XIV) tomu czasopisma naukowego "Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna". Wszystkie artykuły dostępne są TUTAJ. Zawarte w tomie prace koncentrują się wokół tematyki wirtulogii oraz relacji socjologii ze strategiami rozwiązywania problemów społecznych.

Zaświadczenia potwierdzające przygotowanie pedagogiczne dla absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego - informacja

W związku z błędami lub brakiem koniecznych informacji w składanych podaniach udostępniamy wzory poprawnych podań i prosimy o ich zastosowanie.

Podania napisane niezgodnie z obowiązującym wzorem nie będą przyjmowane.

 

Podanie - wzór ogólny

 

Podanie o podpięcie zajęć, na które student jest już zapisany

 

Podanie o dopisanie do grupy zajęciowej i podpięcie wskazanych zajęć

 

Podanie o usunięcie z grupy zajęciowej

 

Przypominamy:

- osoby nie zapisane w USOS do grup zajęciowych nie mają prawa uczestniczyć w zajęciach,

- przedmioty nie podpięte pod żaden program będą płatne,

- oceny z przedmiotów nie podpięte pod żaden etap nie będą liczone do średniej, a przedmiot brany pod uwagę do rozliczenia roku.

Zaproszenie na praktyki u Rzecznika Praw Obywatelskich

 

UWAGA!


Trwa nabór na Studia Podyplomowe "Zachowania problemowe młodzieży - profilaktyka, wsparcie, interwencja".
Szczegółowe informacje w zakładce
'Studia podyplomowe'.

 
Zapraszamy

                                                                          

               

 

IPSiR UW

ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
tel. (+48 22) 55 30 700, tel. (+48 22) 55 30 754, fax (+48 22) 55 30 753
email: ipsir@uw.edu.pl
problemy techniczne: www@ipsir.uw.edu.pl  

UNIWERSYTET WARSZAWSKI