Aktualności >> Badania integracji uchodźców

Badania integracji uchodźców

IPSiR partnerem strategicznym w międzynarodowych badaniach integracji uchodźców

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW jest partnerem strategicznym międzynarodowego projektu badawczego NIEM – największego w Europie przedsięwzięcia poświęconego integracji uchodźców.

“National Integration Evaluation Mechanism. Measuring and improving integration of beneficiaries of international protection” (NIEM) to przedsięwzięcie 15 państw członkowskich UE, konsorcjum uniwersytetów, think-tanków oraz organizacji pozarządowych chcących poprawiać warunki życia uchodźców. Celem projektu są badania dotyczące integracji uchodźców oraz przygotowanie rekomendacji dla osób odpowiedzialnych za zmiany polityk publicznych – na poziomie poszczególnych państw członkowskich, jak i całej Unii Europejskiej.
 
Projekt NIEM będzie realizowany do 2021 roku przy wsparciu Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Poza Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji partnerami strategicznymi projektu są również Regionalne Przedstawicielstwo w Europie Centralnej Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Całość projektu koordynuje Instytut Spraw Publicznych.

Informacja prasowa na temat badań na stronie głównej UW:
http://www.uw.edu.pl/uw-uczestniczy-w-badaniu-integracji-uchodzcow/

Strona internetowa projektu NIEM:
http://www.forintegration.eu/