Aktualności >> Dotyczy tylko studentów kryminologii

Dotyczy tylko studentów kryminologii

Główna Specjalistka ds. Równouprawnienia na UW, Anna Grędzińska, zaprasza do udziału w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych” prowadzonym na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) – zarówno do tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zaproszeni są również uczestnicy wymiany studenckiej. Badanie jest w pełni anonimowe. Aby wziąć udział w badaniu, należy kliknąć w link: http://badania.pbs.pl/studenci.pg