Aktualności >> Egzamin certyfikacyjny

Egzamin certyfikacyjny

ZMIANY DOTYCZĄCE OBNIŻENIA POZIOMU EGZAMINU CERTYFIKACYJNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH

Zgodnie z Uchwałą Rady IPSiR oraz Rady Wydziału z dn. 22 listopada 2017 r. obniżenie poziomu egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego z B2 na B1 może nastąpić w przypadku studentów studiów stacjonarnych wyłącznie w sytuacji, gdy:
- zostały zaliczone w terminie lektoraty (bez wpisów warunkowych);
- podjęte zostały co najmniej 2 próby zdania egzaminu certyfikującego z języka obcego na poziomie B2;
- został zaliczony kurs repetytoryjny z języka obcego na platformie COME.
Zmiany wchodzą w życie z dniem 17 lutego 2018 r.