Aktualności >> Grant Narodowego Centrum Nauki dla dr hab. Adriany Mici

Grant Narodowego Centrum Nauki dla dr hab. Adriany Mici

Dr hab. Adriana Mica z zespołem otrzymała w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki finansowanie dla projektu badawczego "Porażki i polityka publiczna: Możliwe, warunkowe i przypadkowe w polskim kontekście". W ramach badań prowadzonych w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW zespół dr hab. Mici będzie analizować, jak dochodzi do porażek w realizacji polityk publicznych oraz jakie z tych porażek można wyciągnąć pozytywne wnioski. Badanymi przypadkami polityk będzie polityka migracyjna, polityka wobec niepełnosprawności oraz polityka dotycząca dopuszczalności aborcji. Projekt zaplanowany jest na trzy lata.

 

Popularno-naukowe streszczenie projektu dostępne jest na stronie Narodowego Centrum Nauki:

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-03-15/streszczenia/OPUS-17_445779-pl.pdf