Aktualności >> II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

 

 

Już niedługo, 24-25 października zapraszamy na kolejną edycję Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się historycznym otoczeniu głównego kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy przedstawicieli różnych podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej a także instytucji, które zaangażowane są w tworzenie i wspieranie systemu ekonomii społecznej w Polsce.


Zapraszamy przedstawicieli różnych podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej a także instytucji, które zaangażowane są w tworzenie i wspieranie systemu ekonomii społecznej w Polsce. Program, podobnie jak w ubiegłym roku opiera się na podejściu partycypacyjnym. Każdy z 250 uczestników zaproszony jest do współtworzenia Forum – zarówno w trakcie debat i specjalnej formuły warsztatów OPEN SPACE jak i mniej formalnych okazji kuluarowych, cafe studio, czy podczas dyskusji przy porannej kawie z ludźmi z sektora ekonomii społecznej.

 

Każdy z Was, drodzy uczestnicy, będzie miał okazję do wysłuchania inspirujących wystąpień o trendach w świecie ekonomii społecznej, prowadzenia ciekawych rozmów i przez to – wpłynięcia na kierunek rozwoju tej ważnej idei i przełożenie jej na konkretne rozwiązania. Forum towarzyszyć będą targi ekonomii społecznej, na których spotkacie najlepszych producentów i ich wyselekcjonowane, wyjątkowe produkty.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

Zapraszamy do zgłaszania się na wydarzenie i wzięcia w nim aktywnego udziału <FORMULARZ zgłoszeniowy>.