Aktualności >> Informacje

Informacje

Uprzejmie informujemy, że:
1. Wzorem lat ubiegłych wszystkie sekretariaty studiów w IPSiR będą zamknięte od 31 lipca do 27 sierpnia.
2. Prace dyplomowe, podpisane przez promotora, powinny być złożone do 31 sierpnia.
3. Jeśli praca będzie składana we wrześniu, to wraz z nią należy złożyć podanie o przedłużenie toku studiów do dnia obrony (nie dłużej niż o 3 miesiące). Na podaniu nie jest wymagany podpis promotora.
4. Jeżeli przygotowanie pracy wymaga więcej czasu i praca nie będzie złożona we wrześniu, to do 15 września należy złożyć podanie o przedłużenie toku studiów, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące zgodnie z §40 ust. 2. Na podaniu musi się znaleźć opinia promotora. Warunkiem złożenia takiego podania jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, które są wymagane zgodnie z programem z wyjątkiem seminarium dyplomowego (oceny muszą być wpisane w USOS).

Przypominamy, że:
1. Warunkiem uzyskania zaliczenia z seminarium jest złożenie pracy dyplomowej.
2. Zgodnie z Regulaminem Studiów UW praca dyplomowa musi być złożona nie później niż miesiąc przed planowanym terminem obrony (§40 ust. 1).