Aktualności >> Intensywny Kurs Profilaktyczny z 8-tygodniowym programem redukcji stresu

Intensywny Kurs Profilaktyczny z 8-tygodniowym programem redukcji stresu

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” i Fundacja Polski Instytut Mindfulness „Polim” zapraszają studentów warszawskich uczelni do udziału w bezpłatnym projekcie: „Intensywny Kurs Profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji stresu”.

 

Więcej...

 

Podjęta przez nas inicjatywa, skierowana jest do młodych ludzi, którzy mają za sobą doświadczenia w używaniu narkotyków. Kurs ma na celu ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych, będących wynikiem używania substancji psychoaktywnych.
Kurs składa się z dwóch modułów. Pierwsza część to cztery indywidualne spotkania promujące zdrowy styl życia z uwzględnieniem wcześniejszych doświadczeń Kursanta. Część drugą stanowi program redukcji stresu (MBSR) składający się z ośmiu spotkań grupowych raz w tygodniu oraz jednego 6-godzinnego treningu (dnia uważności) pod koniec kursu. Program wykorzystuje świeckie techniki medytacyjne w celu zwiększenia samoświadomości uczestników - zarówno jeśli chodzi o świadomość ciała, jak i emocji, a także roli myśli i przekonań w podejmowaniu codziennych decyzji oraz intensyfikacji stresu. Istotnym elementem procesu są samodzielne ćwiczenia uczestników w domu, które pozwalają stopniowo zmieniać nawykowe schematy myślenia i zachowań. Kurs został wzbogacony o możliwość konsultacji dla rodzin i bliskich uczestników.
Projekt realizowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a osoby prowadzące to doświadczone specjalistki w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz prowadzenia treningów opartych na uważności.
Zwracamy się z uprzejma prośbą, o rozpowszechnienie informacji o naszym projekcie wśród Państwa studentów.

Z wyrazami szacunku,

Anna Chałubińska                                                    Małgorzata Jakubczak
Prezes Stowarzyszenia „Między Ludźmi”            Prezes Fundacji „Polim”
 

 

WWW.KURS8TYGODNI.INFO