Aktualności >> Konferencja

Konferencja

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w konferencji naukowej "Stare wino w nowych bukłakach? Dawne i współczesne wyzwania polityk publicznych"

Konferencja odbędzie się 23 marca 2018 r.

Podczas organizowanej przez nas konferencji chcielibyśmy zastanowić się, na ile spuścizna naukowa zawarta w dotychczasowych studiach – choćby z zakresu socjotechniki czy interdyscyplinarnych stosowanych nauk społecznych – znajduje w naukach o polityce publicznej swoją współczesną kontynuację. Warto również przemyśleć charakter i tożsamość nowej dyscypliny. Refleksji wypada również poddać korzyści dla rozwoju prac badawczych i eksperckich, które wynikają z nauk o polityce publicznej, zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i metodologicznym.

Informacje szczegółowe i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie konferencji [LINK].