Aktualności >> Konferencja

Konferencja

Uniwersytet Warszawski wraz z Indiana University Bloomington organizuje 9 i 10 maja 2018 roku w Warszawie wspólne, interdyscyplinarne seminarium badawcze dotyczące badań nad edukacją prowadzonych na obu uczelniach. Mamy nadzieję, że będzie to pierwsze z cyklu wspólnych seminariów, i że współpraca między naszymi uczelniami będzie się rozwijała.

Jednostkami bezpośrednio organizującymi to wydarzenie są: Szkoła Edukacji UW oraz Indiana University School of Education.

Zapraszamy badaczy zajmujących się edukacją z perspektywy różnych dyscyplin naukowych do nadsyłania zgłoszeń (propozycji wystąpień). Szczegółowe wymagania oraz informacje kontaktowe są przedstawione w załączonym ogłoszeniu [LINK]