Aktualności >> Konferencja

Konferencja

23 marca 2018 roku odbędzie się w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Stare wino w nowych bukłakach? Dawne i współczesne wyzwania polityk publicznych".

Podczas konferencji wygłoszonych zostanie ponad 30 referatów dotyczących zagadnień teoretycznych nauk o polityce publicznej oraz zagadnień związanych z poszczególnymi politykami publicznymi: polityką rynku pracy, polityką rodzinną, polityką wymiaru sprawiedliwości etc.

Szczegółowe informacje i program konferencji dostępne są na stronie internetowej [LINK].

Zapraszamy do udziału w konferencji, który jest bezpłatny.