Aktualności >> Konferencja

Konferencja

 

Wystąpienie prof. UW Elżbiety Budakowskiej na I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Muzeum Emigracji pn. Polacy i Polonia w Ameryce Łacińskiej: przeszłość i teraźniejszość, odbywającej się w dniach 27-28 października 2016 r. w Gdyni.
W wydarzeniu tym wzięli udział badacze specjalizujący się w tematyce dotyczącej skupisk polskich w Ameryce Południowej, którzy reprezentowali 21 ośrodków naukowych i instytucji z Polski, Brazylii, Argentyny, Austrii oraz Stanów Zjednoczonych.