Aktualności >> Konkurs

Konkurs

Konkurs „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności Polski - X edycja 2016

Tematem konkursu jest zdolność konkurencyjna kraju, jego wyzwania rozwojowe, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz promocja Polski w kraju i na świecie.

Wśród popularyzowanej tematyki znajdują się m.in.:
•    wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski,
•    innowacyjność i przedsiębiorczość
•    promocja Polski i polskich osiągnięć.

Nagrodami w Konkursie są nagrody pieniężne, praktyki i staże oraz możliwość zgłoszenia fragmentów nagrodzonych prac do publikacji w formie e-booka pt. „Teraz Polska Promocja – tom 8”.

Oprócz głównych nagród pieniężnych ustanawiane są także nagrody specjalne.

 

Więcej informacji TUTAJ