Aktualności >> Konsultacje w sprawie nowego kampusu

Konsultacje w sprawie nowego kampusu

Uniwersytet Warszawski prowadzi konsultacje w sprawie zagospodarowania przestrzeni nowego kampusu uniwersyteckiego na Powiślu. Jest to projekt w ramach planu wieloletniego UW. Konsultacje prowadzone będą na wydziałach, które mają być ulokowane w tym kampusie, a więc też z naszym Wydziałem.

 

Architektom przygotowującym koncepcję architektoniczną nowego kampusu zależy na zebraniu opinii odnośnie potrzeb wobec nowej przestrzeni od wszystkich grup jej przyszłych użytkowników. Dlatego warsztaty mające na celu diagnozę tych potrzeb prowadzone będą w czterech grupach: studenci i doktoranci, pracownicy samodzielni, pracownicy niesamodzielni oraz administracja. Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień poruszanych podczas konsultacji, a także kontekstu budowy nowego kampusu zawarte są w załączniku [LINK].

Warsztaty dla studentów i doktorantów odbędą się 25 października w godz. 17.30 – 19.00 w IPSIR, ul. Podchorążych 20, sala 55, III p.

Wobec powyższego bardzo prosimy o obecność wszystkich zainteresowanych w podanych wyżej terminach. Osoby, które wezmą udział w warsztatach będą miały, na mocy decyzji Dziekana, usprawiedliwione nieobecności na zajęciach.
Choć warsztaty poświęcone są inwestycjom w przestrzeń dopiero planowaną, mogą się one stać przyczynkiem do zmian w obecnie użytkowanych przestrzeniach – oczywiście w miarę naszych możliwości finansowych i lokalowych.   

Jak zwykle - liczę na współpracę
Wydziałowy koordynator ds. konsultacji w sprawie nowego kampusu
B. Lewenstein