Kurs

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” i Fundacja Polski Instytut Mindfulness POLIM zapraszają studentów warszawskich uczelni do udziału w bezpłatnym projekcie „Intensywny Kurs Profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji stresu”.
Projekt realizowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Prowadzący kurs to doświadczeni specjaliści w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień oraz prowadzenia treningów opartych na uważności.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.kurs8tygodni.info