Aktualności >> Nowa książka

Nowa książka

Dr Piotr Kulas adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji opublikował książkę pt. "Inteligenckość zaprzeczona: Etos i tożsamość młodych inteligenckich elit". Jest ona owocem jego wieloletnich badań nad przedstawicielami potransformacyjnej polskiej inteligencji. Piotr Kulas w swojej dogłębnej socjologicznej analizie wykazuje, że młodzi inteligenci i intelektualiści zaprzeczając swojej przynależności do inteligencji, robią to odtwarzając te same praktyki społeczne i używając podobnych argumentów, które towarzyszą tej warstwie społecznej od XIX wieku.