Aktualności >> Nowa publikacja

Nowa publikacja

Nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się książka pracownika IPSiR UW dr. Mikołaja Pawlaka pt. „Tying Micro and Macro: What Fills up the Sociological Vacuum?”.

Książka krytycznie dyskutuje sformułowaną przez Stefana Nowaka tezę o próżni socjologicznej. Celem autora jest obalenie przekonania, iż próżnia socjologiczna wywiera wpływ na najważniejsze procesy społeczne zachodzące w Polsce. Autor przedstawia tezę o próżni socjologicznej w kontekście debaty o poziomach mikro i makro w teorii socjologicznej oraz rozpatruje teorię pól oraz analizę sieci społecznych jako przydatne w przezwyciężeniu podziału mikro-makro. W książce poddane analizie jest wykorzystanie tezy o próżni socjologicznej w wyjaśnianiu takich zjawisk jak: ruch społeczny Solidarność, społeczeństwo obywatelskie, kapitał społeczny oraz demokracja. W części empirycznej książki autor konfrontuje dane o identyfikacjach z danym o relacjach i stwierdza, iż próżnia nie występuje w społeczeństwie, lecz w socjologii.

 

W 2020 roku książka będzie w całości dostępna w formule open access.