Aktualności >> Nowa publikacja: "Nauki o polityce publicznej"

Nowa publikacja: "Nauki o polityce publicznej"

Ukazała się książką pod redakcją prof. Jerzego Kwaśniewskiego "Nauki o polityce publicznej: Studia i materiały". Jest to tom pierwszy z planowanej serii dotyczącej polityk publicznych, czyli tematyki od lat podejmowanej przez badaczy z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
W książce zawarte są artykuły takich autorów jak: Monika Abucewicz, Magdalena Arczewska, Kazimierz W. Friske, Ewa Giermanowska, Tomasz Kaźmierczak, Justyna Iwona Klingemann, Jerzy Kwaśniewski, Maria Libiszowska-Żółtkowska, Wojciech Pawlik, Tomasz Przesławski, Mariola Racław, Dariusz Schmidt, Paweł Szczepaniak, Joanna Zamecka.

Z książką można w całości zapoznać się w wolnym dostępie [LINK].