Aktualności >> Nowa publikacja

Nowa publikacja

"Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się książka pracownika IPSiR UW dr. Bartłomieja Skowrońskiego pt. „Probacja. Teoria i metodyka”.
W publikacji przedstawiono koncepcję probacji inspirowaną caseworkiem, czyli pracą z indywidualnym przypadkiem. W monografii został uwzględniony najnowszy stan badań dotyczący metod pracy z podopiecznym, zwłaszcza takim, wobec którego społeczeństwo oczekuje zmian w zachowaniu. Prezentowana koncepcja stanowi konkretyzację przynajmniej części elementów metodycznych w obszarze probacji, które istniały od dawna, uzupełnioną o nowe metody pracy. Książka zainteresuje kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych, może stanowić inspirację także dla kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych.

prof. zw. Lesław Pytka:
"(…) Czytelnik odnajdzie tu całą plejadę systematycznie i klarownie wyłożonych zaleceń metodycznych, podbudowanych mocnym materiałem empirycznym, wręcz dowodowym. Takiej właśnie metodyki w polskiej kurateli i kształceniu kuratorów od dawna nie było. Autor (…) rozwija wątki teoretyczne i metodyczne, przy czym trafnie dobiera teorie pomagające zrozumieć zachowania podopiecznych, dokonać należytej diagnozy i sformułować odpowiednie zalecenia metodyczne. (...) Jak można się domyślać, czytelnik – kurator oczekuje konkretnych ilustracji klinicznych i empirycznych ukazujących, w jaki sposób pracować z rozmaitymi klasami czy kategoriami podopiecznych. I na to zapotrzebowanie odpowiada Autor (prezentując według stałych reguł) konkretną pracę z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków, osobami stosującymi przemoc, osobami z antysocjalnymi zaburzeniami osobowości, wyodrębniając zawsze dwa poziomy analizy: diagnostyczno-teoretyczny oraz metodyczny."