Aktualności >> Pismo IPSiR

Pismo IPSiR

Tom 29 kwartalnika „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” dostępny jest on-line [LINK].

Tom zawiera następujące artykuły:

Kudlak, Grzegorz
Osobowościowe czynniki skuteczności terapii uzależnień w warunkach więziennych w kontekście trzech typów osobowości


Kiliszek, Ewa
Zasoby osobiste i społeczne sądowych kuratorów zawodowych na podstawie próby kuratorów zawodowych ze Studiów Podyplomowych UW IPSiR


Owczarek, Małgorzata
Antysieć, czyli ruchy nienawiści w Internecie


Muszyński, Karol
Czynniki sterujące antykryzysową polityką prawa pracy w Polsce w latach 2009-2013