Aktualności >> Podania

Podania

Od 1 marca br. podania nie dotyczące toku studiów oraz opłat należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, przez system USOSweb.

Podania "elektroniczne": o dopisanie i wypisanie z zajęć, podpięcie i odpięcie przedmiotu, przedłużenie sesji.

Podania papierowe z własnoręcznym podpisem (najlepiej wydrukowane z USOSweba): o urlop, warunkowe zaliczenie roku, powtarzanie roku, wznowienie studiów, przedłużenie toku studiów, zmianę terminu płatności, oświadczenie o rezygnacji ze studiów.