POWI

Uwaga!

 

Obowiązkowy wykład z przedmiotu „Podstawy ochrony własności intelektualnej” odbędzie się w następujących terminach:

 

dla studiów dziennych i wieczorowych: czwartek, 14 stycznia br. w godz. 17.15 – 20.30, w sali 44;

dla studiów zaocznych: sobota, 6 lutego br. w godz. 12.00 – 15.15, w sali 32.

 

Wykład obowiązuje wszystkich studentów I roku studiów I stopnia oraz tych studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie dostarczyli do sekretariatu zaświadczeń bądź suplementów do dyplomu potwierdzających zaliczenie takiego przedmiotu na innych studiach.

 

Przypominamy też o konieczności zaliczenia przez platformę COME „Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy” – również obowiązuje wszystkich studentów I roku studiów I stopnia oraz tych studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie dostarczyli do sekretariatu zaświadczeń bądź suplementów do dyplomu potwierdzających zaliczenie takiego przedmiotu na innych studiach.