Aktualności >> Publikacja dr Bartłomieja Skowrońskiego

Publikacja dr Bartłomieja Skowrońskiego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się nowa publikacja naszego pracownika dr Bartłomieja Skowrońskiego.

 

W książce zaprezentowano wyniki badań własnych na temat typologii nieprzystosowania społecznego wśród więźniów. Badania te są kontynuacją i rozwinięciem myśli Czesława Czapówa, jednego z najwybitniejszych polskich pedagogów resocjalizacyjnych. Zastosowanie analizy czynnikowej pozwoliło ujawnić, że typy wykolejenia społecznego wyróżnione przez Czapówa (nihilistyczno-agresywny, nihilistyczno-wycofujący, dogmatyczno-ekspansyjny oraz dogmatyczno-restrykcyjny) nie są homogeniczne, ale w obrębie każdego z nich funkcjonują poszczególne podtypy.

https://www.wuw.pl/product-pol-9931-Typologie-wadliwej-integracji-postaw-w-swietle-teorii-wykolejenia-spolecznego-Czeslawa-Czapowa-Studium-teoretyczno-empiryczne.html