Aktualności >> Publikacja

Publikacja

Ukazała się książka „Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych” – efekt ponad dwuletniej pracy zespołu prowadzącego zajęcia dla skazanych odbywających kary dożywotniego pozbawienia wolności i 25 lat pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich, Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie oraz  Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.
Podręcznik jest dedykowany wszystkim, którzy zechcą prowadzić warsztaty i pracować z więźniami długoterminowymi: wychowawcom i psychologom Służby Więziennej, wolontariuszom, studentom, członkom organizacji pozarządowych.
 

[Więcej]

 

Trudno zaplanować i zapełnić więźniowi życie znaczącą, a jednocześnie przyjazną treścią, by dobrze wykorzystał on kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat odbywanej kary. Długoterminowa kara jest dla niego jedyną okazją, aby zdobyć się na refleksję, zrobić bilans swojego życia, wyznaczyć sobie cele i zadania do nich prowadzące.

Tematy i treści zawarte w podręczniku są odpowiedzią na potrzeby człowieka związane z jego byciem w świecie, osobistym i społecznym dojrzewaniem i rozwojem. Daje wiedzę o społeczeństwie i naszej istocie społecznej, autorytetach i wartościach takich, jak sprawiedliwość, prawda, odwaga, cierpienie, wolność i honor; wiedzę o demokracji i prawach człowieka, socjalizacja i resocjalizacji. Umożliwia naukę i wzmocnienie umiejętności społecznych, jak komunikacja, wyrażanie i kontrola emocji, zwłaszcza agresji, obiektywizowania swojego postępowania i przewidywania jego skutków.
Z uwagi na uniwersalne treści podręcznik może być wykorzystywany w pracy z młodzieżą, studentami, grupami zaniedbanymi społecznie lub wykluczonymi (innymi niż więźniowie).
Podręcznik został podzielony na dwie części. W pierwszej znajdują się przygotowane przez zespół scenariusze zajęć, w drugiej - „zeszyty ćwiczeń” do pracy indywidualnej dla skazanych (lub innych grup uczestników). „Zeszytach ćwiczeń” służą utrwalenia i praktykowania zdobytej podczas warsztatów wiedzy. Zawierają one część teoretyczną oraz część z ćwiczeniami do rozwiązania.
Całość podręcznika oraz załączniki (potrzebne do prowadzenia warsztatów i konkretnych ćwiczeń) zamieszczone są na stronie internetowej http://lajfersi.uw.edu.pl/.
Strona powstała w trakcie prowadzenia badań naukowych „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara” w celu wymiany wiedzy, opinii i informacji na temat zabójstw kwalifikowanych, ich sprawców oraz kar skrajnie długoterminowych – do której odwiedzania i współtworzenia serdecznie zapraszamy!
Publikacja finansowana przez Fundusz Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.