Aktualności >> Publikacja

Publikacja

Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia pt. „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara”, napisana pod redakcją prof. Andrzeja Rzeplińskiego, dr Marii Niełacznej i Marii Ejchart-Dubois. Jest ona zwieńczeniem badań naukowych prowadzonych od 2014 roku pod kierunkiem prof. Andrzeja Rzeplińskiego przy współudziale pracowników naukowych Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz biegłych sądowych z tytułem naukowym. Badania realizowane są w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki i we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

 

[Więcej]

 

Książka daje unikalną możliwość poznania istoty, wymierzania i wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności na przestrzeni prawie 20 lat jej stosowania wobec szczególnej i zróżnicowanej wewnętrznie grupy więźniów i dostarczy wiedzę o nielicznej, ale ważnej grupie sprawców i stosowanej wobec nich najsurowszej karze.

Od przywrócenia kary dożywotniego pozbawienia wolności 19.11.1995 r. do 31.12.2011 r. w Polsce zostało skazanych prawomocnie 304 zabójców, niemal zawsze sprawców zabójstw kwalifikowanych. Celem badań była analiza kryminologiczna zabójstw kwalifikowanych i ich sprawców oraz analiza wykonywania tej kary w różnych jej fazach czasowych z perspektywy więźnia, kadry więziennej, rodzin sprawcy i ofiary, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i społeczeństwa.

Książka przedstawia metodologię i etapy pracy badawczej oraz usystematyzowane wyniki badań dotyczące zidentyfikowanych przez autorów problemów związanych zarówno z zabójstwami kwalifikowanymi jak i działaniem wymiaru sprawiedliwości, a w końcu wykonaniem skrajnej kary dożywotniego pozbawienia wolności. Książka składała się z dwóch tematycznie odrębnych części. Pierwsza opisuje sylwetki zabójców kwalifikowanych i ich zbrodni oraz uzasadnienia wymiaru kary przez sędziów. Druga została poświęcona skrajnie długim karom więzienia: ich wykonywaniu, ich celom, strategiom adaptacji więźniów.

Jest przewidziana anglojęzyczna wersja książki oraz konferencja międzynarodowa z udziałem badaczy zagranicznych. Ważnym głosem w publikacji będą rozdziały napisane przez biegłych sądowych (psychiatrów i psychologów) zaangażowanych przez sąd w orzekanie o sprawcy, jego poczytalności i wymiarze kary.

Książkę opublikowało Wydawnictwo Beck, Warszawa 2017.