Aktualności >> Publikacja

Publikacja

Dr Maria Niełaczna:

 

Gdy myślę o więzieniu, jego administracji i „jego” ludziach, widzę wieloryba. Siła i respekt, które obywają się bez patosu, wierność prawom natury, wysiłek i poświęcenie wkładane w pełnienie swojej roli i osiągnięcie celu, symbol władzy, lecz nie jej piętno, a w końcu przestrzeń, w której tętni życie.

Administracja więzienna działa w najtrudniejszym obszarze ważnej części państwa oraz społeczeństwa i sam ten fakt przemawia za wnioskiem, że jej rola jest istotna, nie tylko dlatego, że przyczynia się ona do ochrony uznanych powszechnie wartości, lecz wnosi pewną wartość dodaną do życia społecznego, rodzinnego, osobistego, zawodowego, a także naukowego.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej ​sięgnij po najnowszą publikację „Mechanizm nie-doskonały? Dobra administracja więzienna – ustalenia i konkluzje badawcze”.

W badaniach – wywiadach z funkcjonariuszami Służby Więziennej i skazanymi – uczestniczyli studenci naszego Instytutu.

Publikacja została wydana dzięki dotacji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej we współpracy z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego.