Aktualności >> Rada pracodawców

Rada pracodawców

W dniu 28.04.2017 r. w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji odbyło się drugie spotkanie Rady Pracodawców  IPSIR.

 

 

W spotkaniu ze strony pracodawców wzięli udział:
SSO Agnieszka Grzybczak-Stachyra - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Warszawie ds. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
Zbigniew Włodarczyk - Zastępca Komendanta Straży Miejskiej  m.st. Warszawy,
mjr Seweryn Stopa - Zastępca Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej,
kpt. Arleta Pęconek - Rzecznik Prasowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
mjr Jacek Olchawski, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej,
kpt. Adam Wiśniewski - Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka,
Romuald Sadowski - Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy,
Izabela Zwierz - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
Małgorzata Rzepecka - Wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 62,
Jolanta Jabłońska - Dyrektor Domu Dziecka Nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej,
Beata Chyz-Banek, Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa,
Aleksandra Żarkiewicz, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 w Warszawie,
Michalina Urbańska-Kasprzak, Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada".
IPSiR reprezentowali:
dr hab. Tomasz Kaźmierczak - Prodziekan Wydziału, 
dr hab. Danuta Lalak - Dyrektor IPSiR,
dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska - Pełnomocnik Dyrektora ds. praktyk studenckich,
dr hab. prof. UW Tomasz Rudowski - Kierownik Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej,
dr hab. Tomasz Przesławski - Koordynator Rady Pracodawców,
dr Wojciech Wypler, Zakład Psychologii Dewiacji,
dr Barbara Błońska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej,
dr Sebastian Michalik - Pełnomocnik ds. praktyk (kierunek: praca socjalna).
W trakcie dyskusji poszczególni członkowie Rady Pracodawców wypowiadali się pozytywnie o możliwościach zacieśniania dalszej współpracy pomiędzy Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Uczestnicy spotkania zgodzili się co do konieczności szerszej wymiany i wzmocnienia partnerskich relacji w celu kształcenia przyszłych pracowników i funkcjonariuszy organizacji i służb z uwzględnieniem także potrzeb rynku i oczekiwań pracodawców.