Aktualności >> Rekrutacja

Rekrutacja

Komunikat dla kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH na studia II stopnia na kierunku KRYMINOLOGIA

 

GRATULUJEMY!

Prosimy o złożenie dokumentów WYŁĄCZNIE W DNIACH:

studia stacjonarne: 21 i 24 lipca w godzinach 10.00-14.00,
studia zaoczne: 21, 24 i 25 lipca w godzinach 10.00-14.00.

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, ul. Podchorążych 20, pok. 31.

Spis dokumentów znajduje się poniżej.

Niezłożenie KOMPLETU dokumentów w terminie oznacza rezygnację z kierunku.
Przyjmowane będą wyłącznie kompletne dokumenty.

Dokumenty należy złożyć OSOBIŚCIE lub przez pełnomocnika (wzór upoważnienia znajduje się poniżej).
Dokumentów NIE MOŻNA przesłać pocztą!

Wymagane dokumenty [LINK]

 

UWAGA! W przypadku niewydania jeszcze przez poprzednią szkołę dyplomu licencjata lub magistra, na potrzeby rekrutacji na studia II stopnia można złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów, zawierające numer dyplomu, ocenę na dyplomie i nazwę ukończonego kierunku.