Aktualności >> Specjalizacje

Specjalizacje

UWAGA – STUDENCI I ROKU profilaktyki I stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne – zaoczne)

Ruszają zapisy na specjalizacje!

Aby zostać przyjętym na wybraną specjalizację należy złożyć do sekretariatu zatwierdzone przez kierownika specjalizacji podanie.
Termin złożenia zatwierdzonych podań – 24 kwietnia 2017 r.
Warunkiem uruchomienia danej specjalizacji jest zgłoszenie się na nią minimum 12 studentów, natomiast górny limit (nieprzekraczalny) wynosi 18 osób.
Weryfikacja list nastąpi w pierwszych dniach października po rozliczeniu I roku.

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA SPECJALIZACJE:

Przyjęcie na wybraną specjalizację nastąpi po rozmowie kwalifikacyjnej z kierownikiem lub pracownikiem wybranej specjalizacji.


Specjalizacja prawno-kryminologiczna 
kierownik - prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

Specjalizacja wychowanie resocjalizujące 
kierownik - dr hab. prof. UW Tomasz Rudowski

Specjalizacja polityki publiczne
kierownik - prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski

Specjalizacja rewitalizacja i innowacje społeczne
kierownik - dr Bohdan Skrzypczak

Specjalizacja migracje i integracja kulturowa 
kierownik - doc. dr Jadwiga Królikowska