Aktualności >> Studenci IPSiR z wizytą w Evangelische Hochschule Darmstadt (Hesja, Niemcy)

Studenci IPSiR z wizytą w Evangelische Hochschule Darmstadt (Hesja, Niemcy)

W dniach 13.11. – 18.11.2017 r. 10-osobowa grupa studentów IPSiR, pod opieką dra Dariusza Schmidta z Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej, gościła w Evangelische Hochschule Darmstadt (Hesja, Niemcy), jednej z trzech uczelni wyższych znajdujących się w Darmstadt, 150-tysięcznym mieście, położonym niedaleko Frankfurtu nad Menem. Opiekunem ze strony niemieckiej była Prof. Dr. phil. Gabriele Kleiner.


Wyjazd odbywał się w ramach realizacji polsko-niemieckiego projektu i służył zarówno poznaniu zasad funkcjonowania niemieckiego szkolnictwa wyższego oraz tamtejszego systemu profilaktyki, wsparcia społecznego i resocjalizacji, jak i zacieśnieniu kontaktów oraz wymianie informacji między młodzieżą z obu krajów. Był również okazją do pogłębienia znajomości języka niemieckiego o specjalistyczne słownictwo z zakresu pedagogiki, profilaktyki społecznej i resocjalizacji. 


Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

 

Więcej [LINK]

 

W wyprawie udział wzięli studenci aktywnie działający w Kole Naukowym Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Była ona kolejną odsłoną współpracy Instytutu z Evagelische Hochschule Darmstadt, której początki sięgają lat 90-tych XX w. W ostatnim czasie została ono zintensyfikowana dzięki aktywności pracowników Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej. I tak, np. w kwietniu 2017 r. niemieccy naukowcy i studenci z Darmstadt gościli w IPSiR, biorąc m. in. udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Opieka, Wychowanie, Resocjalizacja i Terapia w Polsce i w Niemczech. Perspektywa porównawcza i dobre praktyki”.

Darmstadt, niegdyś stolica Hesji, prawie doszczętnie zniszczona podczas II wojny światowej, współcześnie jest urokliwym miasteczkiem, nazywanym Miastem Nauki. Jest siedzibą trzech uczelni wyższych, w tym goszczącej nas Evangelische Hochschule Darmstadt (EHD).

Był to inspirujący wyjazd nie tylko ze względów naukowych, związanych z poznaniem niemieckiego systemu szkolnictwa wyższego. Studenci mieli również okazję przyjrzeć się funkcjonowaniu trzech placówek o profilu pomocowym: pracy ośrodka dla bezdomnych mężczyzn, herbaciarni KONKRET (jednostki ambulatoryjnej, oferującej wsparcie dla osób bezdomnych) oraz punktowi kontaktowemu dla uzależnionych od środków odurzających. Warszawscy Żakowie wysłuchali z uwagą wykładów poświęconych integracji uchodźców na terenie Niemiec oraz działalności Urzędu do Spraw Młodzieży w zakresie pomocy młodzieży w postępowaniu karnym.

W czasie wolnym studenci rozwijali swój zmysł kulturalny i estetyczny, m.in.: podziwiając okazały budynek Waldspirale, projektu słynnego wiedeńskiego architekta Friedensreicha Hundertwassera. W czasie spacerów po mieście zachwytom nad architekturą niemieckiej secesji nie było końca, np. podczas zwiedzania dawnej Kolonii Artystów, mieszczącej się na Wzgórzu św. Matyldy. Dzięki uprzejmości gospodarzy zorganizowano również wycieczkę do Wiesbaden, obecnej stoicy Hesji.

Jednym z istotnych aspektów wyprawy była integracja i wymiana informacji miedzy młodzieżą polska i niemiecką. Pogłębiono istniejące i nawiązano kolejne kontakty z niemieckimi studentami, wzmacniając przy tym relacje we własnym gronie. Udało się również spotkać z osobami, które odwiedziły IPSiR w kwietniu tego roku.

Zarówno studenci, jak i opiekunowie projektu zgadzają się co do tego, że był to fascynujący i inspirujący wyjazd, a zebrane podczas niego doświadczenia z pewnością zaowocują działaniami w obszarze profilaktyki i resocjalizacji!

Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na FB i stronie internetowej Koła Naukowego Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej.

 

 

 

 

Budynek główny EHD

 

Oficjalne powitanie, od lewej: Prof. Dr. phil. Bettina Schuhrke (prorektor ds. Badań naukowych i kontaktów międzynarodowych), Prof. Dr. phil. Gabriele Kleiner (opiekun projektu ze strony niemieckiej), dr Dariusz Schmidt (Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, opiekun grupy polskiej)

 

Oficjalne powitanie, Prof. Dr. phil. Bettina Schuhrke (EHD), DR Dariusz Schmidt (IPSiR)

 

 

 Wykłady w Evangelische Hochschule Darmstadt

 

 

 Wykłady w Evangelische Hochschule Darmstadt

 

 

 Wykłady w Evangelische Hochschule Darmstadt

 

 

 Wykłady w Evangelische Hochschule Darmstadt

 

 

 Zwiedzanie Darmstadt

 

 

 Darmstadt z tarasu widokowego w głównym budynku EHD

 

 

 Darmstadt
   Darmstadt

 

 Waldspirale