Aktualności >> Sukcesy studentów

Sukcesy studentów

 

Z przyjemnością informujemy o sukcesach naszych studentów!

Pan mgr Sebastian Zieliński, absolwent kierunku kryminologia IPSiR z 2014 r., otrzymał za pracę magisterską pt. „Koncepcja białych kołnierzyków w Polsce w kontekście zmowy przetargowej”, napisaną w ramach seminarium „Penologia, prawo karne”, pod kierunkiem prof. J. Utrat-Mileckiego, prestiżową II nagrodę Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w konkursie na najlepsze prace magisterskie na temat bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.
Natomiast pan Adrian Kaczmarczyk, student II roku kryminologii IPSiR i uczestnik seminarium „Penologia, prawo karne” prof. J. Utrat-Mileckiego, otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gratulujemy!