Aktualności >> Święta i Nowy Rok

Święta i Nowy Rok

Dziekan Wydziału ustalił w dniu 22 grudnia br. od godz. 13.00 godziny dziekańskie.

 

Dyrektor IPSiR uprzejmie informuje, że w dniach 22.12. i 27-29.12. sekretariaty będą czynne w godz. 9.00 - 14.00, zaś budynek do godz. 16.00.

Biblioteka IPSiR w piątek 22.12. będzie czynna w godz. 9.00 - 13.00, natomiast w dniach 27-29.12. będzie nieczynna dla czytelników.

 

Wtorek 2 stycznia 2018 zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 81 z 14 listopada 2017 r. jest dniem wolnym od pracy, w związku z czym budynek IPSiR będzie zamknięty.

 

W dniach 3-5.01.2018 sekretariaty i biblioteka IPSiR będą czynne w godz. 9.00 - 14.00, zaś budynek do godz. 16.00.