Aktualności >> ZAPISY NA SPECJALIZACJE

ZAPISY NA SPECJALIZACJE

TERMIN SKŁADANIA ZATWIERDZONYCH PODAŃ - 15.04.2019

 


UWAGA – STUDENCI I ROKU STUDIÓW i STOPNIA LICENCJACKICH

 

 

(studia stacjonarne i niestacjonarne – zaoczne)


 

Ruszają zapisy na specjalizacje

 

Aby zostać przyjętym na wybraną specjalizację należy złożyć do sekretariatu zatwierdzone przez kierownika specjalizacji podanie.

 

Termin złożenia zatwierdzonych podań – 15.04.2019 r.

 

Warunkiem uruchomienia danej specjalizacji jest zgłoszenie się na nią minimum 12 studentów, natomiast maksymalny górny limit wynosi 20 osób.

Weryfikacja list nastąpi w pierwszych dniach października po rozliczeniu I roku.

  

ZASADY PRZYJĘĆ NA SPECJALIZACJE:

 

 

Przyjęcie na wybraną specjalizację nastąpi po rozmowie kwalifikacyjnej z kierownikiem lub pracownikiem wybranej specjalizacji.

 

Specjalizacja prawno-kryminologiczna  

 

 

kierownik - prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

  

Specjalizacja wychowanie resocjalizujące  

 

 

kierownik – dr Dariusz Schmidt

  

Specjalizacja polityki publiczne

 

 

kierownik – dr hab. Mikołaj Pawlak

 

Specjalizacja rewitalizacja i innowacje społeczne

 

kierownik - dr hab. Bohdan Skrzypczak

  

Specjalizacja migracje i integracja kulturowa  

 

kierownik - doc. dr Jadwiga Królikowska