Aktualności >> ZMIANY NA UW – INFORMACJE

ZMIANY NA UW – INFORMACJE

W związku z wprowadzanymi na Uniwersytecie zamianami Biuro prasowe zachęca do odwiedzania stron internetowych UW, na których znajdują się

aktualne informacje i materiały.

Teksty, przewodniki, prezentacje dotyczące zmian zachodzących na uczelni, które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu można znaleźć tutaj:

https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/

 

Nowo przyjętą uchwałę w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego można znaleźć tu:

https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/