Konferencja 2016 FOTOREPORTAŻ >> Bezpieczeństwo publiczne w perspektywie polityki penitencjarnej i kryminologicznej

Bezpieczeństwo publiczne w perspektywie polityki penitencjarnej i kryminologicznej

1. Bezpieczeństwo osoby pozbawionej wolności w kontekście standardów europejskich.

2. Bezpieczeństwo zakładu karnego (aresztu śledczego) w aspekcie miejsca pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

3. Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu jako zadanie zamkniętych instytucji penitencjarnych.

4. Przemoc i przymus jako elementy funkcjonowania zakładów karnych (aresztów śledczych)

 

 

Powrót na stronę główną konferencji