Konferencja 2016 FOTOREPORTAŻ >> Pedagogia społeczna – ku nowym strategiom działania społecznego i pracy środowiskowej

Pedagogia społeczna – ku nowym strategiom działania społecznego i pracy środowiskowej


Warning: Illegal string offset 'http://ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/wydarzenia/konferencja-2016' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Implozja czasu oraz nowe obszary refleksji nad światem społecznym i w sferze praktyk społecznych wywołują znaczące przemiany zasad i reguł budowania ładu społecznego. Porządek społeczny budowany jest na nowych zasadach, nierzadko trendach, wynikających z tempa zmiany i charakteru przeobrażeń społecznych. Polega w dużej mierze na dostosowywania norm do sytuacji, a nie odwrotnie. Rodzi to wiele zagrożeń, ale stwarza również szansę na to, że będzie ładem negocjonowanym z samymi zainteresowanymi, a zatem ładem partycypacyjnym. Znakiem czasu staje się stosowanie takich metod rozwiązywania problemów społecznych i organizowania działań społecznych, które zdecydowanie bardziej niż do reguł oraz zasad systemowych i strukturalnych odwołują się do cech podmiotowych człowieka i jego środowiska – takich jak: odpowiedzialność, prawo do wolności, wybór, zaufanie. Jednostkowa i lokalna perspektywa w spojrzeniu na problemy społeczne wymaga od aktorów społecznych czegoś więcej niż zespołu różnych kompetencji, wymaga przede wszystkim postawy świadomego zaangażowania. Ta z kolei jest edukacyjnym zobowiązaniem, jakie nakłada na siebie współczesna pedagogika społeczna.

 

 

Powrót na stronę główną konferencji