Konferencja 2016 FOTOREPORTAŻ >> Służby społeczne w procesie transformacji: progres czy regres?

Służby społeczne w procesie transformacji: progres czy regres?


Warning: Illegal string offset 'http://ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/wydarzenia/konferencja-2016' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Od kilku dekad służby społeczne podlegają istotnym zmianom. Ich wyrazem jest pojawienie sie nowego rodzaju usług społecznych – (re)integracji społecznej i zawodowej (activation services). Ich rozwój jest z jednej strony reakcją na uporczywe bezrobocie  (traktowane jako podstawowy czynnik wykluczenia społecznego, a w konsekwencji także podstawowy wymiar (re)integracji społecznej), z drugiej zaś wyrazem redefinicji społecznego obywatelstwa (social citizenship) – zastąpienia idei powszechnych, bezwarunkowych praw socjalnych ideą tzw. aktywnego obywatelstwa tj. wiązania nadawanych przez wspólnotę polityczną uprawnień z zobowiązaniami na jej rzecz. Aktywne obywatelstwo w działaniach służb społecznych oznacza wprowadzenie do praktyki społecznej zasady pomocy warunkowej. Jej stosowanie dla jednych jest narzędziem (pożądanej) integracji społecznej, dla innych - powrotem do, zdawałoby się już całkowicie odrzuconej, filozofii prawa ubogich.

 

 

Powrót na stronę główną konferencji