Konferencja 2016 FOTOREPORTAŻ >> Strategie oddziaływań resocjalizacyjnych w polityce społecznej, penitencjarnej i postpenitencjarnej

Strategie oddziaływań resocjalizacyjnych w polityce społecznej, penitencjarnej i postpenitencjarnej


Warning: Illegal string offset 'http://ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/wydarzenia/konferencja-2016' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Chociaż interwencjom resocjalizacyjnym, przyświeca cel formowania i utrzymania ładu oraz bezpieczeństwa publicznego, strategie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych są uwikłane w grę ścierających się różnorodnych koncepcji: kary, tolerancji i miłosierdzia, a w praktyce występują odmienne strategie zapobiegania i zwalczania przestępczości oparte na karach/represji i związanej z tym ekskluzji, na strategii reintegracji, względnie resocjalizacji oraz na koncepcji inkluzji.

Dla uzyskania racjonalnej koncepcji rozwiązywania problemów społecznych niezbędny jest holistyczny, systemowy punkt widzenia odnośnie do taktyk i strategii w zakresie profilaktyki problemów społecznych (w tym przestępczości) oraz reintegracji społecznej,  z uwzględnieniem czynników etiologicznych (ryzyka występowania przestępczości), czynników zapobiegawczych (prewencji uprzedzającej, aktualnej i następczej) oraz racji politycznych w mikro i makroskali społecznych „naczyń połączonych”. Należy je rozpatrywać w kontekście polityki społecznej państwa obywatelskiego w formule społeczeństwa otwartego. 

Opracowania i wystąpienia w tej sekcji powinny nawiązywać tematycznie do wyżej przedstawionego ujęcia i obejmować zarówno działania w środowisku otwartym, jak i w instytucjach zamkniętych, w perspektywie krajowej oraz międzynarodowej.

 

Koordynacja: doc. dr Elżbieta Bielecka, dr Dariusz Schmidt

 

Powrót na stronę główną konferencji