Konferencja 2016 FOTOREPORTAŻ >> Zróżnicowanie kulturowe. Fundamentalizmy a bezpieczeństwo

Zróżnicowanie kulturowe. Fundamentalizmy a bezpieczeństwo


Warning: Illegal string offset 'http://ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/wydarzenia/konferencja-2016' in /mnt/webhosting/sites/ipsir/produkcja/cms-core/fields.php on line 597

Współczesne przemiany kulturowe tworzą nową typologię wyzwań dla polityk publicznych. Jednym z wyzwań jest zróżnicowanie kulturowe, które oddziałując na zachowania jednostkowe i grupowe, przyczynia się do powstawania różnego typu fundamentalizmów. Wprawdzie zasada uznania praw mniejszości czy odrębnych racji służy przezwyciężaniu skrajnych reakcji na owe zmiany kulturowe, jednakże w społecznym odbiorze, niejednokrotnie nie w pełni zaspakaja poczucie bezpieczeństwa.

Jako ważne do dyskusji proponujemy zagadnienia:

Płeć kulturowa a przejawy społecznej fobii,

Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe w przestrzeni publicznej: od dominacji do wykluczenia,

Polityka imigracyjna a zróżnicowanie kulturowe,

Ruchy niezadowolenia społecznego reakcją na przemiany oraz brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego i harmonii ładu społecznego,

Sztuka i kultura alternatywna, przejaw kryzysu wartości? Od akceptacji do demontażu.

Kultura oficjalnej poprawności politycznej, jej nadinterpretacja oraz język nienawiści.

 
 

Koordynacja: dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska, prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska

 

Powrót na stronę główną konferencji