O instytucie >> Katedry i zakłady

Katedry i zakłady

 

KATEDRA KRYMINOLOGII I POLITYKI KRYMINALNEJ

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – kierownik

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
dr hab. prof. UW Antoni Bojańczyk
dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska
dr Barbara Błońska
dr Łukasz Chojniak
dr Andrij Kosylo
dr Maria Niełaczna – sekretarz
dr Katarzyna Witkowska-Rozpara
dr Dagmara Woźniakowska-Fajst 
dr Łukasz Wieczorek

w ramach Katedry:

 

OŚRODEK BADANIA PRAW CZŁOWIEKA 
prof. dr hab. Andrzej Rzeplińskikierownik

dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska 
prof. dr hab. Zbigniew Lasocik
 

OŚRODEK BADAŃ HANDLU LUDŹMI 

                prof. dr hab. Zbigniew Lasocikkierownik
                dr Stana Buchowska
                dr Łukasz Wieczorek
                mgr Emilia Rekosz-Cebula
                mgr Anna Marta Rosińska

 

 

 

 

KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ 

doc. dr hab. Danuta Lalak – kierownik
dr Aneta Ostaszewska – sekretarz  
dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek
dr Bohdan Skrzypczak

dr Katarzyna Szumlewicz

w ramach Katedry:

OŚRODEK BADANIA PROBLEMÓW NIETOLERANCJI
doc. dr hab. Danuta Lalak – kierownik
dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek

 

 

KATEDRA SOCJOLOGII NORM, DEWIACJI I KONTROLI SPOŁECZNEJ

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski – kierownik
prof. dr hab. Andrzej Potocki

doc. dr Joanna Zamecka 
dr Monika Abucewicz – sekretarz
dr Piotr Kulas

dr Mikołaj Pawlak 
dr Piotr Raźniewski 
dr Stanisław Tyszka

 

 

ZAKŁAD PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ

dr hab. prof. UW Tomasz Rudowski – kierownik
dr hab. prof. UW Andrzej Rejzner 
doc. dr Elżbieta Bielecka
dr Agnieszka Salamucha

dr Bartłomiej Skowroński
dr Dariusz Schmidt – sekretarz
dr Paweł Szczepaniak 

w ramach Zakładu:

 

PRACOWNIA METODYKI RESOCJALIZACYJNEJ
dr hab. prof. UW Andrzej Rejzner – kierownik
dr Paweł Szczepaniak

 

 

 

ZAKŁAD PRAWA I POLITYKI PENITENCJARNEJ 

dr hab. prof. UW Adam Redzik – kierownik
dr Paweł Kobes
dr hab. Tomasz Przesławski – sekretarz
mgr Maciej Tygielski

 

 

 

ZAKŁAD PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH BADAŃ INTEGRALNOKULTUROWYCH

dr hab. prof. UW Jarosław Utrat-Milecki – kierownik  
doc. dr Jadwiga Królikowska
dr Bogusława Filipowicz
dr Łukasz Ostrowski - sekretarz
dr Sylwia Różycka-Jaroś

w ramach Zakładu:

 

EUROPEJSKI OŚRODEK STUDIÓW PENOLOGICZNYCH

dr hab. prof. UW Jarosław Utrat-Milecki – kierownik
doc. dr Jadwiga Królikowska

 

 

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII DEWIACJI

p.o. kierownika: prof. dr hab. Maria Libiszowska-Zółtkowska
dr Ewa Kiliszek
dr Grzegorz Kudlak
dr Ewa Michałowska
dr Wojciech Wypler – sekretarzZAKŁAD SOCJOLOGII ZMIAN SPOŁECZNYCH 

prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska – kierownik
prof. dr hab. Władysław Misiak
dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska – sekretarz
dr Ewa StachowskaZAKŁAD TEORII I METOD PRACY SOCJALNEJ

dr hab. Tomasz Kaźmierczak  – kierownik
dr hab. Mirosław Górecki

dr Marta Łuczyńska
dr Sebastian Michalik
dr Anna Olech

 

 

Dr hab. Adriana Mica