O instytucie >> Katedry i zakłady

Katedry i zakłady

 

KATEDRA KRYMINOLOGII I POLITYKI KRYMINALNEJ

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – kierownik

dr hab. prof. UW Antoni Bojańczyk
dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska
dr Barbara Błońska
dr Łukasz Chojniak
dr Andrij Kosylo
dr Maria Niełaczna – sekretarz

dr Paweł Ostaszewski
dr Katarzyna Witkowska-Rozpara
dr Dagmara Woźniakowska-Fajst 

w ramach Katedry:

 

OŚRODEK BADANIA PRAW CZŁOWIEKA 
prof. dr hab. Andrzej Rzeplińskikierownik

dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska 

 

  

 

KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ 

doc. dr hab. Danuta Lalak – kierownik
dr Aneta Ostaszewska – sekretarz  
dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek
dr hab. Bohdan Skrzypczak

dr Katarzyna Szumlewicz

w ramach Katedry:

OŚRODEK BADANIA PROBLEMÓW NIETOLERANCJI
doc. dr hab. Danuta Lalak – kierownik
dr Katarzyna Rychlicka-Maraszek

 

 

KATEDRA SOCJOLOGII NORM, DEWIACJI I KONTROLI SPOŁECZNEJ

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski – kierownik
doc. dr Joanna Zamecka 
dr Monika Abucewicz – sekretarz
dr Piotr Kulas

dr Mikołaj Pawlak 
dr Piotr Raźniewski 
dr Stanisław Tyszka

 

 

ZAKŁAD PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ

dr hab. prof. UW Tomasz Rudowski – kierownik
dr hab. prof. UW Andrzej Rejzner 
doc. dr Elżbieta Bielecka
dr Agnieszka Salamucha

dr Bartłomiej Skowroński
dr Dariusz Schmidt – sekretarz
dr Paweł Szczepaniak 

w ramach Zakładu:

 

PRACOWNIA METODYKI RESOCJALIZACYJNEJ
dr hab. prof. UW Andrzej Rejzner – kierownik
dr Paweł Szczepaniak

 

 

 

ZAKŁAD PRAWA I POLITYKI PENITENCJARNEJ 

dr hab. prof. UW Adam Redzik – kierownik
dr Paweł Kobes
dr hab. Tomasz Przesławski – sekretarz
mgr Maciej Tygielski

 

 

 

ZAKŁAD PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH BADAŃ INTEGRALNOKULTUROWYCH

dr hab. prof. UW Jarosław Utrat-Milecki – kierownik  
doc. dr Jadwiga Królikowska
dr Bogusława Filipowicz
dr Łukasz Ostrowski - sekretarz
dr Sylwia Różycka-Jaroś

w ramach Zakładu:

 

EUROPEJSKI OŚRODEK STUDIÓW PENOLOGICZNYCH

dr hab. prof. UW Jarosław Utrat-Milecki – kierownik
doc. dr Jadwiga Królikowska

 

 

 

ZAKŁAD PSYCHOLOGII DEWIACJI

dr Ewa Michałowska - p.o. kierownika
dr Ewa Kiliszek
dr Grzegorz Kudlak
dr Wojciech Wypler – sekretarzZAKŁAD SOCJOLOGII ZMIAN SPOŁECZNYCH 

prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska – kierownik
dr hab. prof. UW Elżbieta Budakowska – sekretarz
dr Ewa StachowskaZAKŁAD TEORII I METOD PRACY SOCJALNEJ

dr hab. Tomasz Kaźmierczak  – kierownik
dr hab. Mirosław Górecki

dr Marta Łuczyńska
dr Sebastian Michalik
dr Anna Olech

 

 

Dr hab. Adriana Mica