Konferencja 2017

Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, Sekcja Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej PTS oraz Oddział Warszawski PTS zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.: 
 
Kontrola społeczna - komu służy i jak działa?
 
Program [LINK]
 
 

FOTOREPORTAŻ Z KONFERENCJI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konferencja odbyła się w dniu 17 marca 2017 roku w Warszawie w gmachu Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Podchorążych 20.
 
 
 
 
Tegoroczną konferencję poświęciliśmy problematyce kontroli społecznej. Dyskusji o środkach, metodach, strategiach i stylach działania kontroli społecznej stosowanych współcześnie w obszarze rozmaitych polityk publicznych. 
 
Celem konferencji bylo poszukiwanie odpowiedzi m.in. na pytania:
 
- jak współcześnie rozumiany jest ład społeczny podtrzymywany siłami kontroli społecznej? 
 
- jak identyfikowane są zagrożenia ładu społecznego stanowiące wyzwania dla przeciwdziałającej im kontroli społecznej? 
 
- jak przebiegają procesy instytucjonalizacji kontroli społecznej w jej aspektach ideologicznych, prawnych, organizacyjnych, profesjonalnych, ekonomicznych?
 
- jakie środki kontroli społecznej uznaje się za właściwe dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom? Jaki jest stopień ich społecznej akceptacji?
 
- jakie zmiany strategii i stylów działania kontroli społecznej postulowane są w ramach poszczególnych polityk publicznych? 
 
- w jakiej postaci występują i jakie mają znaczenie niezinstytucjonalizowane formy kontroli społecznej?  
 
 
Przewidziana jest publikacja najlepszych wystąpień konferencyjnych.

 

 

 

Komitet naukowy:

 

prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski - przewodniczący

 

prof. dr hab. Andrzej Potocki

 

doc. dr Joanna Zamecka

 

dr Monika Abucewicz

 

dr Piotr Kulas

 

dr Mikołaj Pawlak

 

dr Piotr Raźniewski

 

 

 

Komitet organizacyjny:

 

doc. dr Joanna Zamecka – przewodnicząca

 

dr Mikołaj Pawlak

 

mgr Izabela Sakson-Szafrańska (izabela.sakson-szafranska@student.uw.edu.pl) - sekretarz

 

 

 

Program edycji konferencji w 2014 [LINK], w 2015 r. [LINK] i w 2016 r. [LINK].