Konsultanci

Kierownik:
Konsultant d/s rozwoju programów badawczych i dydaktycznych
oraz współpracy międzynarodowej:

doc. dr Jadwiga Królikowska, IPSiR UW,

prof. Michael Mangan, School of Arts, Languagues and Literatures, University of Exeter;

 

Konsultant d/s wykorzystania merytorycznego prowadzonych badań dla rozwoju nauki prawa karnego i projektów prawa i polityki kryminalnej:

prof. dr hab. Marian Filar, Katedra Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,

prof. dr hab. Andrzej Zoll, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (odpowiedzialny także za kontakty z przedstawicielami doktryny niemieckiej);

 

Konsultant badań wymiaru kulturowego kary kryminalnej

prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek, Instytut Socjologii UW

 

Konsultant do spraw badań uwarunkowań kulturowych tradycji penalnych Bliskiego i Środkowego Wschodu

prof. dr hab. Janusz Danecki, Instytut Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski

 

Konsultant do spraw międzykulturowych badań psychologicznych na temat kary i polityki karnej

prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Instytut Religioznawstwa Uniwersytet Jagielloński

 

Konsultant badań na temat edukacyjnych uwarunkowań polityki kryminalnej wobec nieletnich

prof. Richard Pring, Departament of Educational Studies, University of Oxford

 

Konsultant do spraw teologicznej interpretacji instytucji kary kryminalnej i polityki karnej

Timothy Gorringe, Profesor School of Humanities and Social Sciences, University of Exeter

 

Konsultant d/s historii starożytnej

prof. Michel Mazoyer

 

Członek wspierający:
prof. dr hab. Michał Pietrzak, Instytut Historii Prawa, WPiA UW