Królikowska

Docent Jadwiga Królikowska pracuje w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczestniczyła w opracowaniu założeń i powołaniu Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych oraz Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych. Jest kierownikiem studiów Podyplomowych „Wspieranie osób odmiennych kulturowo na rynku pracy”, oraz kierownikiem specjalizacji  „Migracje, integracja kulturowa” związanych w IPSiR UW z Zakładem Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych. Pełni w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW funkcję koordynatora programu europejskiego Erasmus. Jest autorką  książki „Socjologia dobroczynności” (Warszawa, Żak 2004), oraz redaktorem pięciu innych książek, w tym w szczególności prac „Problemy społeczne w grze politycznej”, Warszawa, Wydawnictwa UW 2006; Integralnokulturowe badanie kontaktu kulturowego, Warszawa, Wydawnictwa UW 2009.

Interesuje się socjologią wychowania, problemami biedy, wykluczenia i dobroczynności, zagadnieniem kontaktów międzykulturowych oraz integralnokulturową metodą badania zjawiska społecznego kary.

 

dr. Jadwiga Królikowska