Utrat-Milecki

Dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i kierownik Zakładu Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych oraz Europejskiego Ośrodka Studiów Penologicznych IPSiR UW, pracuje od 1989 roku w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się  i habilitował w zakresie prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji polskich i zagranicznych, w tym autorem lub redaktorem ośmiu książek, przede wszystkim z zakresu nauk penalnych. Do najważniejszych swoich książek autorskich zalicza: Polityczność przestępstwa, Warszawa, IPSiR UW 1997 (II  wydanie, Warszawa,Wydawnictwa UW 2007),  Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa, Wydawnictwa UW 2006; Kara. Teoria i kultura penalna: perspektywa integralnokulturowa, Warszawa, Wydawnictwa. UW 2010. Pracę naukową łączył przez osiem lat z pracą w wymiarze sprawiedliwości.

 

 

dr. Jarosław Utrat-Milecki