Danecki

 

Profesor dr hab. Janusz Danecki jest arabistą i specjalistą w zakresie islamu.

 

Wykłada w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Opublikował podstawowe prace z zakresu języka arabskiego (gramatykę i słownik)

 

oraz książki o świecie arabskim i islamie.

 

Jest również tłumaczem klasycznej i współczesnej literatury arabskiej.

 

 

prof. Janusz Danecki

 

 

W Europejskim Ośrodku Studiów Penologicznych

 

prof. dr hab. Janusz Danecki pełni funkcję

 

konsultanta do spraw badań uwarunkowań kulturowych

 

tradycji penalnych Bliskiego i Środkowego Wschodu.