Pracownicy

Dr hab. Tomasz Kaźmierczak - kierownik

Dr hab. Mirosław Górecki

 

Dr Marta Łuczyńska

Dr Sebastian Michalik

Dr Anna Olech