Plan zajęć

 

Plany zajęć w ramach projektu „Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez
pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz pracy socjalnej
” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

 

- Podział na grupy zajęciowe

 

Plany zajęć:

 

 - 3-5 marca 2017 r.

- 17-19 marca 2017 r.

- 31 marca - 2 kwietnia 2017 r.