Terminy spotkań

 

Projekt „Integracja i reintegracja w działaniu. Podniesienie oczekiwanych przez pracodawców kompetencji m.in. komunikacyjnych, analitycznych i zawodowych studentów profilaktyki społecznej
i resocjalizacji oraz pracy socjalnej
” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

 

 

 

Terminy zajęć w ramach projektu „Integracja i reintegracja w działaniu...”

II edycja

  

17 – 19 listopada 2017

1 – 3 grudnia 2017

15 17 grudnia 2017

19 21 stycznia 2018

2 – 4 lutego 2018

16 – 18 lutego 2018

2 – 4 marca 2018

16 – 18 marca 2018

13 15 kwietnia 2018

15 – 17 czerwca 2018

22 – 24 czerwca 2018

 

 

 

 

 

Terminy zajęć w ramach projektu „Integracja i reintegracja w działaniu...”

I edycja

  

3 – 5 marca

17 – 19 marca

31 marca – 2 kwietnia

12 – 14 maja

26 – 28 maja

2 – 3 czerwca

9 11 czerwca

23 – 25 czerwca

30 czerwca – 2 lipca