Tom 25

          

 

 

            

            

        "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja" 2015, Tom 25            ISSN 2300-3952

 

 

 

 

 

Tomkiewicz, Małgorzata

Kontrola procesowa i operacyjna a ochrona praw podmiotowych osoby inwigilowanej w Polsce. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 25: 7-26.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

JuzaMarta

Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby przeciwdziałania. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 25: 27-50.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Soczewka, Marta

Odmieńcy z naszego podwórka. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 25: 51-78.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Jaros, Agnieszka, Magdalena Staniaszek, Renata Szczepanik

Zobowiązanie do określonego postępowania w strukturze sądowych środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich. Analiza pedagogiczna. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 25: 79-109.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Czarnecka, Anna

Redefinicja społecznej funkcji profilaktyki. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 25: 111-138.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Bałdyga, Agnieszka

Instytucja hisby w północnej Nigerii. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 25: 139-159.

Streszczenie       Abstract              Pełny tekst (PDF)

 

Utrat-MileckiJarosław

Aktualność programu profilaktyki społecznej i resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 25: 163-179.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)

 

Utrat-Milecki, Jarosław

Uwagi nt. uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk o polityce publicznej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 25: 181-185.

Streszczenie       Abstract               Pełny tekst (PDF)