Streszczenie 25:111-138

Czarnecka, Anna (2015) Redefinicja społecznej funkcji profilaktyki. „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja” 25: 111-138.

 

Streszczenie:

Podstawowym mechanizmem profilaktyki jest troska, a głównym powodem opłacalność. Jesteśmy uczeni odpowiedzialności za siebie i innych. Zauważyliśmy, że profilaktyka stała się nowym rodzajem kontroli społecznej. Dzięki rekonstrukcji teorii Michela Foucault jesteśmy w stanie rozumieć, że technologia władzy wciąż ewoluuje. Zaobserwowano, że we współczesnej demokracji funkcjonuje nowy rodzaj kontroli społecznej. To profilaktyka jako nowa metoda sprawowania władzy. Współczesna demokracja działa jak program profilaktyczny. To program społecznego ujarzmiania. Profilaktyka jest typem kontroli społecznej programującej. Ta redefinicja profilaktyki może być bardzo przydatna do badania systemu politycznego.

 

Słowa kluczowe:

profilaktyka, kontrola społeczna, kontrola społeczna programująca, technologia władzy, demokracja